Politică de confidențialitate pentru parteneri

Îți mulţumim pentru vizita pe site-ul nostru.

Luăm foarte în serios protecţia datelor tale cu caracter personal și facem tot posibilul să te informăm amănunţit cu privire la procesarea datelor tale cu caracter personal.

În contactul cu noi, în cadrul negocierilor comerciale și/sau în cadrul contractelor încheiate cu noi și care presupun prelucrarea de date cu caracter personal, se aplică următoarele reguli privind protecţia datelor.

Temeiul juridic pertinent se compune din Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul General al UE privind protecţia datelor (GDPR) și alte acte normative naționale în vigoare aplicabile domeniului de protecție a datelor cu caracter personal.

Datele concrete procesate depind în cea mai mare parte de serviciile contractate. Este posibil, prin urmare, să nu fie relevante pentru situaţia ta toate informaţiile prezentate aici.

1. În ce mod colectăm date cu caracter personal și ce categorii de date utilizăm?

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la tine.

Este posibil să fie necesar să procesăm datele cu caracter personal obţinute de la alte companii, autorităţi sau alţi terţi, de ex. agenţii de credit, administraţia financiară etc. Printre acestea se pot regăsi și date cu caracter personal pe care le obţinem de pe canalele noastre de informare privind posibile încălcări ale conformității sau în cadrul analizelor pentru conformitate.

Datele relevante cu caracter personal pot cuprinde: Date personale (ex. nume, prenume, adresă, alte date de contact, data și locul naşterii, naţionalitatea), date de identificare și autorizare (ex. extrase din Registrul Comerţului, date de autorizare, specimene de semnătură), date care ţin de relaţia contractuală cu noi (ex. date de plată, date privind comenzile), date privind solvabilitatea bancară, date legate de structurile de afaceri și situaţia contabilă, înregistrări foto și video (ex. la livrarea de mărfuri) precum și alte categorii de date comparabile.

Ai întotdeauna libertatea de a alege dacă dorești să comunici cu noi prin e-mail sau prin poştă clasică. Din motive tehnice, comunicarea prin e-mail poate fi necifrată, în unele condiţii.

2. Scopurile și temeiurile legale pentru procesarea datelor

Pentru scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale (Art. 5, alin. (5), lit. a) din Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal)

Scopurile procesării datelor rezultă din îndeplinirea măsurilor din contract care presupun o relaţie contractuală reglementată și din îndeplinirea sarcinilor din contractul încheiat sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului.

Pentru scopul îndeplinirii obligaţiilor legale (Art. 5, alin. (5), lit. b) din Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal)

Scopurile procesării datelor rezultă în speţă individuală din aplicarea dispoziţiilor legale. Dintre aceste obligaţii legale fac parte, de ex. îndeplinirea obligaţiilor de păstrare și identificare, de ex. în cadrul dispoziţiilor ce vizează combaterea spălării de bani, controlul fiscal și sarcinilor de înregistrare și procesarea datelor în cadrul anchetelor autorităţilor.

Pentru scopul intereselor legitime (Art. 5, alin. (5), lit. e) din Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal)

Se poate dovedi necesar ca datele cu caracter personal furnizate de tine să trebuiască să fie procesate într-un cadru mai amplu decât îndeplinirea propriu-zisă a termenilor contractului. Interesele legitime constituie mai ales alegerea partenerilor de afaceri adecvaţi, invocarea anumitor drepturi legale, apărarea în acţiunile în revendicare, controlul accesului și intervenţiilor, investigarea posibilelor încălcări ale conformității, împiedicarea infracţiunilor și compensarea daunelor care rezultă din relaţia contractuală.

La încheierea contractului colectăm date individuale privind solvabilitatea ta financiară de la agenţiile de credit pentru îndeplinirea scopurilor legate de interesele legitime menţionate anterior. Folosim datele privind solvabilitatea furnizate de agenţiile de credit pentru a verifica credibilitatea ta financiară. Agenţiile de credit stochează date obţinute, de ex. de bănci sau alte companii. Astfel de date cuprind mai ales numele, prenumele, data naşterii, adresa, informaţii legate de comportamentul privind plăţile. Poți primi informaţii legate de datele înregistrate de tine direct de la agenţiile de credit.

3. Cine primește datele cu caracter personal furnizate de tine?

În cadrul întreprinderii noastre, departamentele care au acces la datele furnizate de tine sunt acele departamente însărcinate cu derularea obligaţiilor contractuale și legale sau care au nevoie de aceste date pentru realizarea intereselor legitime. În cadrul relaţiilor noastre contractuale, angajăm operatori de date sau prestatori de servicii care pot căpăta astfel acces la datele tale cu caracter personal. Respectarea dispoziţiilor privind protecţia datelor este asigurată prin clauzele specifice din contract.

În plus, datele pot fi procesate în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale față de întreprinderile din grupul Schwarz.

4. Care este perioada de păstrare a datelor?

Datele cu caracter personal se păstrează atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus. În acest sens, sunt relevante mai ales obligaţiile legale din Codul Civil, Codul Fiscal, Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. 57 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă, precum și alte acte normative, care reglementează perioade specifice de stocare a datelor.

5. Ești obligat să furnizezi datele?

În cadrul relaţiei noastre contractuale, ești obligat să furnizezi acele date cu caracter personal necesare pentru încheierea, derularea și încetarea relaţiei de afaceri și pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea, datele pe care suntem legal obligaţi să le colectăm sau pe care avem dreptul să le colectăm, în lumina intereselor noastre legitime. De regulă, fără aceste date nu putem intra în raporturi contractuale cu tine.

6. Au loc transferuri de date în state terțe?

Dacă trebuie să transmitem date cu caracter personal unor destinatari din alte state, transferul are loc numai către un stat care asigură un nivel de protecție a datelor adecvat, către un destinatar cu care este convenit un nivel adecvat de protecție (de ex., prin clauze standard care se regăsesc în contractele UE) sau unui destinatar pentru care am primit acordul tău în vederea transferului.

7. Ce drepturi ai ca persoană vizată?

Ai dreptul de a primi gratuit și la solicitarea ta informaţii despre datele tale cu caracter personal stocate de noi. În plus, conform prevederilor legale, ai dreptul la rectificarea, actualizarea, blocarea și ștergerea acestor date cu caracter personal, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de acces la justiție. În măsura în care procesarea datelor tale cu caracter personal are loc în baza acordului tău, ai în orice moment dreptul de a îți retrage acordul cu efect pe viitor. În acest caz, adresează-te în scris sau prin e-mail responsabilului nostru desemnat pentru procesarea datelor (vezi mai jos adresa de e-mail). În plus, poți depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă în cazul în care nu ești de acord cu procesarea datelor tale cu caracter personal.

8. Agenția responsabilă

Agenția responsabilă este întreprinderea cu care inițiezi sau derulezi o relaţie contractuală.

9. Ai întrebări?

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:

E-mail: protectiadatelor@kaufland.md

Adresa poștală:

Kaufland SRL

Str. Sfatul Țării, nr. 29, MD-2012, Chișinău

În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor