Magazine prietenoase cu mediul

Modalitate de funcționare și măsuri

Eficienţa energetică în prim-plan

Eficiență energetică

La noi frigul încălzeşte

Tehnologia folosită de instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare ne permite să protejăm resursele naturale: în loc să folosim combustibili precum păcura, gazul sau lemnul, magazinele sunt încălzite aproape integral cu căldura reziduală provenită de la rafturile de răcire. Ne ocupăm de câţiva ani de utilizarea optimă a resurselor energetice şi îmbunătăţirea tehnologiilor noastre de instalaţii.

Cu ajutorul tehnicilor noastre eficiente energetic, contribuim în mod activ la protecţia climatică.

Modul de funcţionare a instalaţiei multicompresor de refrigerare şi climatizare

Similar principiului aplicat în cazul unui dulap frigorific, refrigerarea produselor lactate şi a mezelurilor, a produselor din carne, precum şi a produselor congelate se realizează prin intermediul unei instalaţii de răcire. Datorită componentelor suplimentare, aşa-numitele compresoare, instalaţia este echipată astfel încât căldura reziduală să fie utilizată în timpul iernii pentru încălzire – sau altfel spus energia este înmagazinată. În cazul în care căldura reziduală nu este suficientă, există posibilitatea de a suplimenta necesarul termic prin intermediul unei pompe de căldură.

Componentele descrise şi interacţiunea acestora constituie instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare. Sistemul ne permite să renunţăm complet la centralele termice convenţionale şi la combustibilii fosili.

Tehnologii inovatoare cu eficienţă dovedită în teste practice

Pentru a proteja mediul înconjurător, analizăm de câţiva ani diferite aspecte legate de acest domeniu, ce pot fi aplicate tehnologiilor de instalaţii în cadrul magazinelor. În acest sens, am identificat numeroase surse de economisire a energiei pe care le putem folosi în combinaţie cu instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare. Înainte ca o tehnologie să poată fi implementată în mai multe magazine, trebuie să îşi dovedească eficienţa şi în plan practic. În urma unui test practic, instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare şi interacţiunea componentelor sale au fost îmbunătăţite. Tehnologia este recomandată pentru unităţile aflate în zonele urbane, cât şi pentru cele situate la periferii, dar şi pentru imobilele pe mai multe niveluri şi pentru cele cu un nivel.


Materiale certificate Fairtrade

Uniforme noi în spirit ecologic

Peste 130.000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional beneficiază acum de îmbrăcăminte de lucru fabricată din bumbac organic, certificat Fairtrade.

Noul echipament al angajaților din magazinele Kaufland este certificat conform celor mai ridicate standarde la nivel internațional - Global Organic Textile Standard (GOTS) și standardul Fairtrade privind bumbacul. Pentru producția colecției s-a folosit bumbac 100% organic, cultivat folosind metode și materiale cu impact scăzut asupra mediului înconjurător. Prin certificarea Fairtrade, se garantează condiţiile de comerț echitabil, la un preț corect, şi respectarea condiţiilor de lucru. Prin intermediul acestei investiții, stabilim conștient un semnal pentru viitor – fair și sustenabil.


Produse de calitate

Standarde ecologice de producție a textilelor și pantofilor

Standarde ecologice privind textilele

Suntem conștienți de responsabilitatea noastră față de oameni și de mediul înconjurător și de aceea milităm pentru calitatea produselor (articole vestimentare, textile și pantofi) comercializate. De aceea, ne-am asumat voluntar angajamentul de a susține obiectivele campaniei Detox, organizată de Greenpeace.

Responsabilitate asumată voluntar

Scopul este ca producția noastră de mărci proprii (articole vestimentare, textile și pantofi) să elimine până în anul 2020 utilizarea de textile care au fost prelucrate chimic, dăunând mediului. Cerințele de calitate privitoare la realizarea de articole vestimentare, textile și pantofi va fi ajustată corespunzător. Angajații noștri și furnizorii vor trece printr-o serie de școlarizări în acest sens. Cu astfel de măsuri dorim să reducem poluarea apelor și, ca atare, pericolele puse asupra oamenilor și a naturii.

Pentru a atinge acest țel, ne-am alăturat campaniei Detox, organizată de Greenpeace. Angajamentul voluntar - Detox-Commitment – dintre Greenpeace și Kaufland a consfințit acordul încheiat. Progresele înregistrate vor fi documentate și publicate.

Poți citi angajamentul Detox, dar și „Kaufland Manufacturing Restricted Substances List” parcurgând documentele atașate (în limba engleză):

Găsește mai multe informații despre campania Detox de la Greenpeace, accesând site-ul: www.greenpeace.org.

Raport Detox

În raportul Detox vei putea vedea ariile de care ne ocupăm deja, cum vrem să ne atingem obiectivele stabilite în angajamentul Detox și ce progrese am realizat în primii doi ani de implementare. Vezi mai jos rapoartele în limba engleză.

Obligațiile Detox cuprind, printre alte lucruri, renunțarea la folosirea substanțelor chimice perfluorurate (PFC) și a alchifenolilor și a etoxilaților (AP/APEO) în fabricile furnizorilor de textile și încălțăminte.

În următoarele 2 studii de caz poți vedea cum PFC și AP/APEO pot fi înlocuite în procesul de producție.


Construcții și amenajări 

Modern și eficient energetic

Instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare pe timpul iernii

Instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare folosită pe timp de iarnă permite utilizarea căldurii reziduale. Aceasta poate acoperi peste 80 de procente din necesarul de energie termică. Căldura reziduală este transmisă spre un sistem industrial de încălzire prin pardoseală, montat sub întreaga suprafaţă comercială. Solul şi plăcile de pardoseală sunt folosite în calitate de colectoare de energie şi pot utiliza în mod optim temperaturile reduse pe tur, situate între 38 şi 40 de grade Celsius.

Alţi consumatori sunt: instalaţia de ventilaţie, perdeaua de aer de la nivelul intrărilor, precum şi caloriferele din birouri şi spaţii sociale. Birourile şi spaţiile sociale sunt echipate suplimentar cu un sistem clasic de încălzire prin pardoseală, comparabil cu cel folosit în cazul clădirilor de locuit.

Necesarul rămas de energie termică este acoperit de o pompă de căldură pe bază de aer-apă, integrată în instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare.

Instalaţia multicompresor de refrigerare şi climatizare pe timpul verii

Pe timpul verii, compresoarele instalate suplimentar produc suficient frig pentru a alimenta instalaţia de ventilaţie şi sistemul industrial de încălzire prin pardoseală şi a îmbunătăţi semnificativ temperatura ambientală.

Cu toate acestea, căldura reziduală este folosită în continuare, de exemplu pentru sistemul de încălzire prin pardoseală din secţiunea pentru produse proaspete. Acest raion este alimentat pe întreg parcursul anului cu energie termică, deoarece în caz contrar rafturile de răcire pot contribui la scăderea temperaturii din această secţiune, un aspect neplăcut pentru clienţii noştri, în special pe timpul verii.

Ecometru: amprenta noastră

Protecţia mediului înconjurător, o investiţie care merită

În cazul instalaţiei multicompresor de refrigerare şi climatizare, raportul cost-eficienţă este unul adecvat: cu ajutorul acestuia nu reuşim să reducem doar costurile de energie, ci şi nivelul emisiilor de CO2, fapt important pentru îmbunătăţirea din punct de vedere ecologic a modului nostru de viaţă!

Funcţia Klimaticker îți asigură o privire de ansamblu asupra rezultatelor măsurilor noastre legate de protecţia mediului şi protecţia climatică.

Ecometru – versiunea din 28 februarie 2018

În 192 de noi magazine din 7 ţări s-a implementat o instalaţie multicompresor de refrigerare şi climatizare şi s-a documentat nivelul de eficienţă din imaginea alăturată.

1) Factor emisii de gaz: 0,2016 kg  CO2 /kWh

2) Conversia la o casă cu o singură familie: 5,2 t / a
Baza: o casă cu o singura familie de 130 m2 (construită în 2003), cu un consum de gaz de aproximativ 15.000 kWh/a; consumul de energie pentru o gospodărie de 4 persoane, conform BDEW, de circa 4.430 kWh/a.


Materie primă și reciclare

Responsabilitate la cumpărături

Pungi de cumpărături prietenoase cu mediul

Îți dorești să fii un cumpărător responsabil? Te susținem în demersul tău și îți oferim alternative ecologice atunci când îți faci cumpărăturile la noi:

Punga de cumpărături din hârtie certificată FSC® - materia primă folosită pentru realizarea pungilor din hârtie provine din unități care exploatează responsabil domeniile forestiere. 


Materiale reciclabile

Responsabilitate față de mediu

Evităm risipa alimentară

Atunci când comandăm marfa, ținem cont de cantitățile necesare conform cu specificul fiecărui produs, astfel încât fiecare magazin să dispună de cantitatea necesară, evitând orice risipă alimentară. În acest fel, ne asigurăm și că produsele din raft sunt mereu proaspete.

Reciclarea uleiului

Uleiul folosit în unitățile noastre Grill este colectat și, de asemenea, reciclat.

Totodată, colectăm și ulei de motor, primit de la clienții noștri, prin intermediul Biroului Informații.


Protecția mediului în magazine

Tehnici moderne și eficiente

Tehnologii ecologice

În magazinele şi centrele noastre de logistică utilizăm tehnologii moderne, eficiente energetic. Astfel că, în ceea ce privește sistemele de ventilație, utilizăm în mod standard tehnologii ce funcționează în baza principiului recuperării căldurii. Senzorii de verificare a calității aerului autoreglează funcționarea instalațiilor.

Sistemul de răcire are la bază agenți de răcire care nu dăunează stratului de ozon și își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. În zona de congelate și refrigerate a depozitului central folosim ca agent de răcire amoniacul (NH3), un compus natural de răcire. În magazinele nou deschise, în zona de congelate avem exclusiv instalații cu agent frigorific neutru pentru mediu.

Managementul energiei

Managementul energiei în cadrul Kaufland are drept obiectiv promovarea în rândul angajaților săi a ideii unui comerț conștient de impactul pe care îl are asupra mediului, să crească eficiența energetică a imobilelor și să le opereze cât se poate de sustenabil. Cu ajutorul unui software de management al sistemelor, avem posibilitatea să supraveghem fluxul de energie în toate magazinele, centrele logistice, dar și în unitățile de prelucrare a cărnii din Cehia. Astfel, putem să identificăm potențiale de economisire și să menținem pe termen lung și cu succes măsurile de economisire. În principiu, punem mare preț pe achiziția de tehnologii eficiente energetic și sustenabile. De asemenea, cu aceeași consecvență implementăm acest principiu și în ceea ce privește imobilele.

Certificarea ISO 50001

Am obținut certificarea conform normelor ISO 50001 pentru managementul energiei din magazinele noastre, centrele logistice și din clădirile administrative din Germania, Cehia, România și Croația. Managementul energiei în unitățile de prelucrare a cărnii din Cehia îndeplinește, de asemenea, aceste rigori stricte.  

Recunoaștem potențialul și reducem costurile

Pentru identificarea potențialului de reducere,  supraveghem și verificăm datele de utilizare ale sediilor noastre; plecând de la consumul din anul anterior, setăm noi ținte de economisire. Mai departe, prin intermediul sistemului de management al energiei vom identifica și vom elimina în viitor consumul inutil. Măsurăm valorea curentului consumat pe întreaga suprafață de vânzare prin intermediul contoarelor. Aici intră consumul total, precum și consumul aparatelor frigorifice, iluminatul, încălzirea și aerisirea. Folosim informațiile contextuale de la sistemul de automatizare, precum și pe cele provenite din alte surse pentru a simplifica analiza. Dacă, spre exemplu, valorile aferente iluminatului dintr-un magazin se situează peste norma standard, tehnicianul din locație primește o notificare pentru a lua măsuri preventive de corecție.

LED-uri

Folosim în magazinele noastre tehnologia inovatoare LED.  Întreaga zonă de vânzare a magazinelor nou deschise și a celor renovate este complet echipată cu sistem de iluminat LED. De asemenea, ne dorim să extindem acest trend și către parcări și spațiile auxiliare.

Vitrine frigorifice închise

Pentru a evita pierderea de agent frigorific din interiorul vitrinelor frigorifice, am dotat întreg mobilierul frigorific cu uși transparente, care face posibilă păstrarea aerului rece în interior, mai eficient și mai mult timp. Această abordare este una adoptată în toate magazinele nou deschise și în cele modernizate.