Responsabilitatea noastră de-a lungul lanțului de aprovizionare

Ca retailer, suntem responsabili pentru produsele noastre, în special în ceea ce privește materiile prime și originea lor. De aceea, acordăm o importanță deosebită materiilor prime din alte țări și ne-am luat angajamentul asigurării unor condiții de producție responsabile și prietenoase cu mediul. Cum facem acest lucru? Poți afla citind în continuare.

Măsurile noastre

Lanțul de aprovizionare Kaufland

Ne-am asumat aplicarea unor practici comerciale corecte și transparente, asigurarea unor condiții bune de muncă și de viață, respectarea drepturilor omului, precum și o conduită ecologică în lanțul nostru valoric. Astfel, determinăm stabilirea unor standarde ambițioase în lanțul de aprovizionare.

Datorită diversității gamei noastre de produse, colaborăm cu mulți furnizori din întreaga lume. Un magazin Kaufland poate include până la 40.000 de articole. În gama nostră de produse poți găsi de la castraveți până la mese de călcat. Acest lucru aduce însă cu sine și provocarea reprezentată de un lanț de aprovizionare complex și global. De aceea, ne străduim să colaborăm pe termen lung cu partenerii noștri strategici și să promovăm împreună durabilitatea.

Principiile noastre de afaceri

Logo UN Global Compact

UN Global Compact

Durabilitatea este unul dintre principiile noastre corporative. În acest scop, respectăm cele zece principii ale Pactului Global al ONU, cea mai amplă și importantă inițiativă pe plan internațional pentru o guvernare corporativă responsabilă.

Susținem principiile Națiunilor Unite. Împreună cu mii de colegi din companii și organizații din peste 160 de țări, ne-am dedicat creării unei lumi mai bune, în special pentru oamenii din lanțurile noastre globale de aprovizionare, pentru angajații și angajatele noastre, dar și în vederea protecției mediului și a resurselor naturale. În calitate de semnatar al Pactului Global al ONU, prin Kaufland Stiftung și în cadrul întregului grup Schwarz, ne-am asumat cele zece principii ale celei mai importante inițiative de sustenabilitate din lume în domeniile drepturilor omului, standardelor sociale, protecției mediului și luptei împotriva corupției. Activitățile noastre diverse pentru o practică durabilă a afacerilor demonstrează că acordăm o atenție deosebită responsabilității pentru oameni și mediu.

Mai multe informații sunt disponibile pe: www.unglobalcompact.org.

Codul de conduită Kaufland – Code of Conduct

Încă din 2011 le cerem partenerilor noștri de afaceri să respecte Codul de conduită Kaufland.

În calitate de companie internațională, ne concentrăm pe asigurarea unor condiții de muncă corecte și respectarea standardelor sociale nu numai în cadrul Kaufland, ci și de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Aceasta înseamnă că nu permitem niciunuia dintre furnizorii noștri să se implice în activități de muncă forțată, de exploatare a copiilor prin muncă sau orice altă formă de exploatare. Fiecare dintre partenerii noștri de afaceri este obligat să respecte „Codul de conduită Kaufland pentru partenerii de afaceri“.

Codul de conduită se bazează pe standarde și directive internaționale, cum ar fi principiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, principiile Pactului Global al ONU și liniile directoare OCDE pentru companiile multinaționale.

Declarația de principii

Împreună cu angajații, clienții, partenerii noștri de afaceri și toate părțile implicate, ne străduim în fiecare zi să promovăm drepturile omului – în acest scop ne angajăm în mod special să oferim practici comerciale corecte și condiții bune de muncă și de viață.

În baza acestui fapt, am întocmit Declarația de principii pentru toate companiile din grupul Schwarz. Aceasta vine în completarea principiilor și directivelor corporative deja existente și influențează efectele activităților noastre în toate locațiile și din toate domeniile de afaceri din întreaga lume.

Analiza de risc a lanțurilor de aprovizionare globale

Kaufland evaluează constant potențialul și riscul real al încălcărilor drepturilor omului de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. În baza studiilor, indiciilor și evoluțiilor recunoscute pe plan internațional – printre care Transparency International, Failed State Index, nivelul de corupție și exploatare a copilului prin muncă – noi estimăm în ce țări producătoare este mai probabilă o încălcare a drepturilor omului.

Prin această analiză, am ajuns la concluzia că țările din Asia de Sud-Est, Africa și America Latină sunt deosebit de riscante și că acolo sunt cele mai frecvente cazuri de încălcare a drepturilor omului.

Cum acționăm în cazul în care există încălcări ale drepturilor muncii sau omului în lanțul de aprovizionare?

Sistemul de raportare online cu privire la încălcarea principiilor compliance Kaufland:

De la partenerii noștri de afaceri până la croitoresele din Bangladesh – toți au posibilitatea să ne comunice sesizările cu privire la încălcarea principiilor compliance, prin sistemul nostru de raportare online BKMS®. Prin intermediul acestuia pot fi comunicate sesizările direct către Kaufland. Kaufland s-a angajat să examineze în detaliu fiecare sesizare, să facă investigații cu privire la situația raportată și să ia măsuri corespunzătoare. Birourile Kaufland din Asia de Sud-Est sunt aproape de furnizori și pot lua măsuri la fața locului.

Cu partenerii noștri locali care ne susțin, cum ar fi Center for Child Rights and Corporate Social Responsibility (Centrul pentru Drepturile Copilului și Responsabilitatea Socială Corporativă), abordăm activ prevenirea exploatării copiilor prin muncă.

Sistemul online de raportare a încălcărilor drepturilor omului

Sistemul de raportare Kaufland este folosit pentru a identifica și contracara rapid cazurile de încălcare a drepturilor omului. Acesta permite persoanelor implicate sau observatorilor să sesizeze, în condiții de confidențialitate, eventuale încălcări ale drepturilor omului. Sistemul online este disponibil în mai mult de 25 de limbi și, prin urmare, este accesibil și inteligibil pentru toți cei care ar putea fi afectați. Sesizările pot fi transmise prin e-mail, telefonic sau prin intermediul paginii de internet. Pentru noi este de la sine înțeles că sesizările sunt tratate în mod confidențial și garantăm o procedură corectă pentru soluționarea acestora.

Pentru a promova eficacitatea sistemelor de raportare în ansamblul lor și în întreaga industrie, suntem implicați, de asemenea, în diverse formate cu mai multe părți interesate. Sistemul de raportare Kaufland este în permanență dezvoltat și îmbunătățit. Pentru 2020 sunt planificate instructaje pentru angajații și partenerii de afaceri ai Kaufland, precum și pentru lucrătorii din țările producătoare.  


Poziția noastră

Lanțuri de aprovizionare durabile: Respectarea drepturilor omului și protejarea naturii sunt responsabilitatea noastră

Domenii de actiune importante pentru un lant de aprovizionare durabil

Prin Planul Național de Acțiune pentru Drepturile Omului (Nationalen Aktionsplan für Menschenrechte), Guvernul Federal al Germaniei arată cum pot fi implementate într-un mod care să conteze principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului. Scopul este, pe de o parte, îmbunătățirea situației drepturilor omului de-a lungul lanțurilor de aprovizionare din Germania și din întreaga lume și, pe de altă parte, garantarea securității juridice și a condițiilor competitive corecte pentru societățile din lanțurile de valoare adăugată. Grupul Schwarz susține acest lucru și este în curs de implementare a cerințelor Planului Național de Acțiune pentru Drepturile Omului la nivelul grupului.

Pentru ca acesta să fie implementat cu succes, următoarele puncte sunt importante pentru noi:

  • Condițiile concurențiale trebuie să fie corecte în întregul context european și internațional. Prin urmare, sunt necesare reglementări și standarde obligatorii la nivel internațional.
  • Reglementările obligatorii trebuie să fie aplicabile în mod egal tuturor lanțurilor de valoare adăugată. Procesele pentru îndeplinirea obligațiilor de diligență trebuie să fie, de exemplu, la fel de practice pentru lanțul de aprovizionare pentru cafea precum și pentru lanțul de aprovizionare pentru textile.
  • Limitele obligațiilor de diligență trebuie să reprezinte întotdeauna posibilitățile reale de influență economică și mijloacele legale de acțiune ale unei societăți de-a lungul lanțului de aprovizionare și valoare adăugată.
  • Fiecare verigă din lanțul valoric trebuie să îndeplinească responsabilitatea acesteia și să respecte drepturile omului. O eventuală încălcare nu trebuie să rămână fără consecințe, întrucât nicio companie nu poate obține profit în detrimentul oamenilor.
  • Avem nevoie de soluții care să permită oamenilor din țările producătoare să trăiască cu demnitate și într-un mediu intact.

Programe de audit

„Programul de audit social” Kaufland:

Prin semnarea Codului de Conduită, toți furnizorii noștri se obligă să-și trateze angajații în mod echitabil: să respecte legile naționale, să reglementeze programul de lucru, să ofere contracte de muncă, să garanteze sănătatea și securitatea în muncă și să ia în considerare protecția mediului. Codul de conduită înseamnă, de asemenea, libertatea de asociere, dreptul la negocieri colective, excluderea discriminării, a muncii forțate, a exploatării copiilor prin muncă și a corupției.

Cum se verifică conformitatea?

Doi angajati verifica standardele

Pentru a putea garanta și menține aceste standarde, efectuăm controale periodice prin auditorii proprii Kaufland, precum și prin auditori externi. În acest scop, evaluăm toți furnizorii în ceea ce privește potențialul de risc al acestora, de exemplu dacă o țară este clasificată ca țară cu risc sau un sector de activitate este clasificat ca sector de risc.

Auditurile sociale anunțate și neanunțate sunt efectuate în mod regulat. În acest sens, este evaluat producătorul.

Dacă se constată existența unor nereguli în urma acestor verificări, luăm măsuri de îmbunătățire împreună cu furnizorii și asistăm la implementarea acestora. Prin aceste analize cuprinzătoare, ne asumăm responsabilitatea socială și contribuim astfel în mod direct la îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Parteneriate multiple

Ca actor unic, nu putem rezolva singuri provocările sociale, ecologice și economice complexe ale timpurilor noastre. Împreună, acestea pot fi tratate mult mai eficient. Astfel, participăm la parteneriate multiple, în cadrul cărora colaborăm cu diverși actori din afaceri, politică, societatea civilă/ONG-uri și știință.

Platforma The Juice CSR

Kaufland este din anul 2015 membră a „The Juice CSR Platform“, o inițiativă de sustenabilitate în industria sucurilor de fructe. Platforma servește la conectarea unei mari varietăți de actori de-a lungul lanțului valoric global. Scopul este susținerea companiilor din industria europeană a sucurilor de fructe în integrarea sustenabilității în strategiile corporative ale acestora și în promovarea practicilor de achiziții responsabile.

Află mai multe informații pe: juicecsr.eu/csr-platform


Transparență

De unde provin produsele noastre marcă proprie?

Responsabilitatea este foarte importantă pentru noi. Acesta este motivul pentru care promovăm transparența de-a lungul întregului nostru lanț de aprovizionare, în special pentru gama noastră de mărci proprii. Dorim să le oferim clienților noștri cea mai mare certitudine posibilă în privința originii produselor noastre marcă proprie. Cu câteva excepții, există o notă despre furnizor tipărită pe produsele noastre alimentare marcă proprie. Prin aceasta se poate urmări cu ușurință de unde provine produsul respectiv.

Furnizorii noștri

De asemenea, dezvăluim originea produselor nealimentare ale mărcilor proprii, cum ar fi hardware, textile și încălțăminte. În prezentarea generală puteți vedea facilitățile de producție ale furnizorilor noștri de mărci proprii și importurilor noastre. Prezentarea generală este actualizată anual.

Furnizori de textile și încălțăminte
Textile and Shoe Suppliers.pdf (0.1 MB)
Furnizori de hardware
Hardware Suppliers.pdf (0.2 MB)

În plus față de furnizorii noștri, alte companii sunt adesea implicate în procesul de producție, fiind necesare etape suplimentare. Îți dezvăluim facilitățile de producție, cum ar fi instalațiile de procesare umedă din producția de textile și încălțăminte. Aceste operațiuni acoperă etapele de albire, vopsire, spălare, tăbăcire și imprimare. În următoarea prezentare generală găsești toate companiile actuale de prelucrare cu care cei mai importanți furnizori de articole textile și încălțăminte colaborează pentru propriile noastre mărci și importuri.


Sortiment Durabil

Cum facem ca sortimentul nostru de produse textile să fie mai durabil

The Alliance for water stewardship Logo with white background

Creșterea nivelului de poluare a mediului înconjurător, mai ales în țările de producție consacrate, reprezintă o problemă. Kaufland se străduiește activ să contribuie la o lume mai bună pentru generațiile viitoare. Acest lucru include, printre altele, implementarea consecventă a unui design durabil al produselor și evitarea utilizării în procesul de producție a substanțelor chimice care au un efect negativ asupra mediului, naturii, oamenilor, animalelor etc.

Însă nu ne străduim doar să aducem o contribuție pozitivă la reducerea poluării mediului, ci ne considerăm responsabili și pentru generațiile viitoare. În special în țări precum Bangladesh, educația joacă un rol major în îmbunătățirea condițiilor de trai pe termen lung. Educația le permite tinerilor să-și găsească un loc de muncă calificat și să le asigure venituri familiilor acestora. Mai mult, am dori să sensibilizăm tinerii în legătură cu importanța stabilirii conceptelor de sustenabilitate. În acest sens, furnizăm informații și vrem să le permitem viitorilor factori de decizie să participe la diferite inițiative de sustenabilitate.

Suntem membri ai Alianței pentru Administrarea Apei (AWS) din 2023. Suntem mândri să facem parte dintr-o alianță globală a companiilor, ONG-urilor și sectorului public care se angajează să utilizeze responsabil resursele de apă de-a lungul lanțului valoric. Standardul AWS ajută la asumarea responsabilității pentru apă ca resursă și la luarea de măsuri credibile și verificabile pentru a proteja resursele comune de apă în prezent și în viitor.

O prezentare generală a modului în care abordăm subiectul apei și a măsurilor pe care le-am luat deja poate fi găsită în Ghidul nostru de mai jos.

Fiecare picătură contează

Logo „Economie de apă”

Apa este unul dintre cele mai importante bunuri ale noastre și este prea prețioasă pentru a fi irosită. De aceea, lucrăm constant la optimizarea proceselor noastre de fabricație și la crearea unor procese noi, care economisesc resursele, pentru a reduce cât mai mult consumul de apă.

Dorim să facem acest lucru vizibil și în rândul clienților noștri. Toate produsele noastre pentru fabricarea cărora am redus consumul de apă cu ajutorul noilor tehnologii pot fi recunoscute datorită siglei „Economie de apă”. Astfel, împreună putem avea un consum de apă ecologic și durabil.

Tehnica de vopsire a textilelor care economisește apă

Producția convențională de textile necesită multă apă. Scopul nostru: Vrem să reducem treptat consumul. Realizăm acest lucru cu procese de vopsire ecologice, cum ar fi tehnica Dope-dyed sau Dry-dyed.

Tehnica Dope-dyed

În acest proces de vopsire, polimerul este fuzionat cu granulele de culoare și, astfel, vopsit în timpul procesului de filare. Comparativ cu procesele convenționale de vopsire, acest lucru reduce semnificativ consumul de apă, consumul de energie și emisiile de CO2. În plus, este posibil un control mai bun al utilizării substanțelor chimice, deoarece procesul de vopsire este integrat în procesul de filare.

Un alt avantaj: În acest proces de vopsire, întreaga fibră este vopsită și culoarea nu se estompează nici după spălarea repetată.

Tehnica Dry-dyed

După cum sugerează și numele, procesul de vopsire uscat-vopsit nu necesită deloc apă. În plus, aproape tot CO2-ul este salvat în cadrul procesului. Cum funcționează? Utilizarea CO2 lichid face ca fibrele polimerice să se umfle, ceea ce face mai ușor pentru colorantul pur să pătrundă în fibră.

Acest lucru face posibilă reducerea semnificativă a timpului de vopsire, pe de o parte, și reducerea consumului de energie la jumătate, pe de altă parte – eficientă din punct de vedere energetic și durabilă. Acest lucru se datorează faptului că tehnica nu presupune substanțele chimice de susținere în timpul vopsirii și utilizează numai coloranți puri. Acest lucru duce la o rapiditate deosebit de mare de colorare a fibrelor.

Economisim apă atunci când vopsim produsele textile

Apă

Procesul convențional de producție a textilelor necesită multă apă. Deoarece este important pentru noi să reducem consumul de apă, în fabricarea produselor textile folosim procese de vopsire ecologice, cum ar fi tehnica de vopsire dope sau cea „dry dyed”.

Tehnica de vopsire dope este un proces de vopsire prin centrifugare, în care polimerul fuzionează cu granulele colorate și astfel se colorează. Faptul că procesul de vopsire este integrat în procesul de centrifugare permite un control mai bun al modului în care sunt utilizate substanțele chimice. Un alt avantaj al acestei tehnici este faptul că fibra este vopsită în întregime și astfel produsele textile își păstrează culorile radiante pentru mai mult timp. Tehnica numită „dry dyed” este, de asemenea, o alternativă ecologică la procesul de vopsire convențional. În cazul acesta, materialul este scufundat în vopsea. Cu ajutorul temperaturii ridicate și a presiunii aerului, pigmenții de culoare pătrund uniform în profunzimea materialului și sunt fixați.

În ambele procese de vopsire consumul excesiv de apă poate fi parțial sau complet evitat, iar consumul de energie și emisiile de CO2 pot fi, de asemenea, reduse semnificativ față de tehnicile clasice de vopsire - pentru protecția mediului și a climei.

Cum facem ca produsele noastre textile să fie mai durabile?

Lucrăm nu doar la reducerea poluării mediului înconjurător, dar vedem și obligația de a ne asuma responsabilitatea pentru generațiile viitoare. În țări precum Bangladesh, educația joacă un rol major în îmbunătățirea condițiilor de viață pe termen lung. Educația le permite tinerilor să își găsească un loc de muncă calificat și să își întrețină familiile cu veniturile câștigate. Mai mult, dorim ca tinerii să fie conștienți de importanța stabilirii unor concepte de durabilitate. Pentru că suntem o companie responsabilă, oferim informații și ne dorim ca viitorii factori de decizie să ia parte la diferite inițiative sustenabile.

Proiectul Kaufland în Bangladesh

„Împreună cu studenții de la Universitatea Daffodil din Dhaka, investigăm soluții referitoare la modul în care se pot elimina reziduurile de metale grele din apă. Un efect secundar cu adevărat minunat al angajamentului nostru este că lucrăm cu viitorii factori de decizie și îi încurajăm să gândească în mod critic”, spune Johannes Mahrholdt, manager Achiziții Non Food la Kaufland.

Dacă ne gândim la un hipermarket, îl asociem automat cu produsele alimentare. Însă și produsele textile constituie o parte importantă a sortimentului Kaufland. Pentru a proteja clienții, furnizorii și mediul înconjurător, ne asumăm responsabilitatea și facem din producția durabilă o prioritate.

Studentii primesc informatii despre apa
Studentii se familiarizeaza cu productia
Profesorul scrie o formula pe tablă
Studentii Universitatii Daffodil din Dhaka
Informatii despre productia la fata locului

De ce facem acest lucru?

Ne-am dedicat sustenabilității și ne orientăm proiectarea gamei noastre de produse în baza acesteia.

Studenții Universității Daffodil se numără printre factorii de decizie de mâine. Dorim să le atragem atenția asupra problemelor, să îi sensibilizăm și să îi instruim.

Acest lucru este posibil prin cooperarea și schimbul de informații dintre studenți și experții noștri proprii, precum și furnizorii noștri și institutele de testare.


Directivele Kaufland

Facem achiziții responsabile – pentru tine

Directivele privind achiziția și angajamentele voluntare sunt importante pentru noi, deoarece ne ajută să le oferim în permanență clienților noștri un standard uniform al produselor.

Soia sustenabilă ca hrană pentru animale

Logo UN Global Compact

Schimbările climatice reprezintă provocări enorme pentru societatea noastră și fac indispensabile acțiunile la toate nivelurile societății. Defrișările la nivel mondial reprezintă una dintre principalele cauze ale schimbărilor climatice, deoarece pădurile noastre servesc drept rezervoare de CO2 și reglează ciclurile de apă.

Cultivarea durabilă, fără defrișări, a soia este, prin urmare, strâns legată de protecția mediului nostru. Dorim să facem utilizarea soia în furaje mai transparentă și să contribuim la reducerea impactului negativ asupra mediului treptat și durabil. Ne-am stabilit obiectivul de a elimina defrișările și conversia terenurilor în lanțurile noastre valorice, în special în ceea ce privește soia.

Aruncați o privire la documentul nostru de poziție "Soia durabilă ca hrană pentru animale" (din ianuarie 2022) și aflați mai multe despre angajamentul nostru.